یادینه! یادگیری بدون مرز
هادی آدینه (Hadi Adineh)

"* یادینه! یادگیری بدون مرز * باید جهانی اندیشید. اقیانوس علم را به مانند برکه ای ندانیم که در قالب مرزها و جغرافیا قابل حصار باشد. گروه ما در یادینه با این تفکر پیش می رود. دیروز شعار ما " یادینه! سیستم یادگیری جمعی" بود. اما با تغییراتی که در راهبردهای خود داریم می دهیم، به سمت شعار "یادینه! یادگیری بدون مرز" پیش می رویم. این اعتقاد ماست. ما می خواهیم خارج از چارچوب ها و بروکراسی های پیجیده، خارج از مرزبندی های نژادی و عرفی، تنها به انتشار دانش بپردازیم. اگر ما چیزی می دانیم و می توانیم آن را به یک فراگیرنده در نقاط محروم کشورمان، یا یک جنگ زده در عراق و افغانستان و یا حتی یک لرد زاده در قلب بریتانیا بیاموزیم، این وظیفه ماست. این وظیفه انسانی ماست. و اگر چیزی میاموزیم که فکر می کنیم به نحوی برای دیگران مفید است، می توانیم آن را انتشار دهیم. این داده منتشر شده در یادینه، خودش طالب خودش را پیدا می کند. این حداقل وظیفه انسانی ماست. در استراتژی جدید ما، مهم نیست دانش از کجا می آید و به کجا می رود. همین که علم را شده حتی از چین بگیریم و به یک فراگیرنده آن در هر جایی از این دنیا برسانیم، به هدفمان رسیده ایم. شما هم می توانید در این راه یاریمان نمایید. به زودی با معرفی تغییرات بیشتر و راه های یاری، با شما خواهیم بود."

هادی آدینه (Hadi Adineh)

صفحه اصلی یادینه!

  • akyzir
   akyzir پست بلاگ Great Information On Numbering Your Website On the web را منتشر نمود
   Once you buy your current domain identify, you have to discover a internet number. Where by really should anyone start out your own seek? click here Just what points will you make an effort to look for in terms of web numbering companies? Ends up...
   • yludeda
    yludeda پست بلاگ Viagra dawkowanie را منتشر نمود
    Specjaliści i badacze przedstawiają, że wieczorne wzwody są pojawiają się z asumptu napraw zbiorczych w pomyślunku, a nawet mogą wyznaczać stanowczego fasonie reformę uzdrowienia prącia przez racjonalizację przepływu ras - tak jedyne gdy subsydiuje...
    • afufizem
     afufizem پست بلاگ Key Aspects In car را منتشر نمود
     Shoulder bags – An everyday must have comfortable bag, accompanied by long shoulder straps to hang from your shoulder. n o vinagre, no debemos sobrepasarnos ya que nos puede resecar el cabello. Show your customers how they'll benefit with the...

    آخرین گروه های یادینه!

    شما هم در گروه های آموزشی فعالیت نماید و یا خود گروهی آموزشی تشکیل دهید

    شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)
    گردشگری الکترونیک
    نظریه زبان و ماشین 2
    ریزپردازنده و زبان اسمبلی
    مبانی رایانش امن
    نظریه زبان ها و ماشین ها